Nastavni plan i program

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega– akademska 2021/2022 – II ciklus studija (27.12.2021)

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega– akademska 2019/2020 – II ciklus studija (11.05.2020)

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega– akademska 2013/2014 – II ciklus studija (27.05.2014)


SILABUSI

Preuzmi (silabusi zdravstvena njega)Master rad

Izgled master rada

Prijava master rada

Zahtjev za odbranu master rada


Teme za izradu master rada

Teme za izradu master radova – Usvajaju se teme za izradu master radova na drugom ciklusu studija studijskog programa – Zdravstvena njega (2022)