Zdravstvena njega


Nastavni plan i program

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega– akademska 2019/2020 – II ciklus studija (11.05.2020)

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega– akademska 2013/2014 – II ciklus studija (27.05.2014)

 


SILABUSI

Preuzmi (silabusi zdravstvena njega)


 


Master rad

Izgled master rada

Prijava master rada

Zahtjev za odbranu master rada


Teme za izradu master rada

Teme za izradu master radova – Usvajaju se teme za izradu master radova na drugom ciklusu studija studijskog programa – Zdravstvena njega (14.07.2015)

Teme za izradu master radova – Usvajaju se teme za izradu master radova na drugom ciklusu studija studijskog programa – Zdravstvena njega (27.05.2014)