Mladi Evrope zajedno 2019 (European Youth Together 2019)

Objavljen je Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Mladi Evrope zajedno 2019 (European Youth Together 2019) u okviru Programa EU Erasmus plus 2014-2020.

Cilj ovog poziva je stvaranje mreža koje promovišu regionalna partnerstva koja bi se ostvarivala u bliskoj saradnji sa mladima iz cijele Evrope (zemlje učesnice Programa EU Erasmus plus). U okviru predmetnih mreža predviđeno je organizovanje razmjena, obuka (npr. za mlade lidere), te bi se omogućilo mladima da sami pokrenu zajedničke projekte. Predmetni poziv nastoji da pruži podršku zajedničkim inicijativama od najmanje pet omladinskih organizacija iz pet različitih zemalja (učesnica Programa EU Erasmus plus) da podijele svoje ideje o EU, njihovo šire građansko učešće i osjećaj evropskog građanstva među mladima. Inicijativom se nastoje povezati mladi iz cijele Evrope.

Tematski prioriteti su: aktivno građanstvo, stvaranje mreža, evropske vrijednosti i evropsko građanstvo, demokratsko učešće, otpornost demokratskih sistema i socijalna uključenost mladih.

Inicijativom se nastoji podržati sljedeće:

– Promovisanje i razvoj bolje strukturisane saradnje između različitih organizacija za mlade kako bi se stvorila ili jačala partnerstva;

– Organizacije za mlade koje učestvuju u inicijativama kako bi se mladi podstakli za učešće u demokratskom procesu i društvu organizovanjem, osposobljavanjem, pokazivanjem sličnosti među mladim Evropljanima, te promovisanje diskusija o njihovoj povezanosti sa EU, njenim vrijednostima i demokratskim temeljima;

– Učestvovanje slabo zastupljenih grupa mladih u politici, organizacijama za mlade i drugim organizacijama civilnog društva uključivanjem mladih koji su ranjivi i koji se nalaze u nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju.

Ukupni budžet ovog Javnog poziva iznosi 5 000 000 evra. Finansijski doprinos EU iznosi najmanje 100.000 evra i ne smije biti veći od 500.000 evra. Dozvoljeno je maksimalno sufinansiranje EU od 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za dostavljanje prijedloga je 18. jul 2019. godine do 12.00 časova.

Više informacija na: