Memorandum o saradnji između Medicinskog fakulteta i Komore doktora stomatologije Republike Srpske

Polazeći od odredbe da Komora doktora stomatologije Republike Srpske i Medicinski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo – studijski program Stomatologija, dijele zajedničku misiju koja se ogleda u razvoju i unapređenju stomatološke djelatnosti kao oblasti medicinskih nauka, predsjednik Komore spec. dr Saša Dabić i dekan Medicinskog fakulteta u Foči prof. dr Dejan Bokonjić, na sastanku 26. novembra 2019. godine u prostorijama Komore u Banjaluci, potpisali su Memoradnum o saradnji. Sastanku je prisustvovao i prof. dr Nikola Stojanović predsjednik Izvršnog odbora Komore i pomoćnik dekana Fakulteta u Foči. Prepoznajući zajedniči interes, ove dve institucije nastaviće da razvijaju međupartnerski odnos koji se zasniva na principima partnerstva, konsenzusa, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti, obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obje strane. Prioritet u zajedničkom djelovanju i saradnji biće obezbjeđenje kontinuirane i kvalitetne edukacije o stomatološkoj djelatnosti kroz organizovanje predavanja, seminara, kurseva i sl.

Izvor: https://komorastomatologa.com/