Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2019. godini.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko
obrazovanje i informaciono društvo objavilo  8. oktobra, konkurs za
sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2019. godini.

Tekst konkursa dostupan je putem linka:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 08.11.2019. godine.

Projektne prijave, kao i do sada, potrebno je dostaviti u Rektorat,
Kancelariji za nauku, istraživanje i razvoj.