Donacija zaštitnih vizira dentalne kuće Ivoclar Vivadent AG

Dentalna kuća Ivoclar Vivadent AG u saradnji sa Krajinagroup d.o.o. Banja Luka je danas donirala zaštitne vizire Medicinskom fakultetu Foča. Viziri su najmjenjeni zdravstvenim radnicima zaposlenim u Univerzitetskoj bolnici Foča, Specijalističkom centru za stomatologiju Medicinskog fakulteta i Domu zdravlja Foča. Donacija je rezultat višegodišnje uspješne saradnje Medicinskog fakulteta sa firmom Ivoclar Vivadent, koju se ćemo nastaviti i u budućnosti. Veliku zahvalnost dugujemo dr Danijeli Čikara, zastupnici Ivoclar Vivadent-a za Bosnu i Hercegovinu, rekao je prof. dr Nikola Stojanović, koordinator Specijalističkog centra za stomatologiju Medicinskog fakulteta.