Delegacija Medicinskog fakulteta Foča u posjeti Medicinskom univerzitetu u Lublinu

Predstavnici Medicinskog fakulteta Foča, prodekan doc. dr Srđan Mašić, doc. dr Nikolina Elez-Burnjaković, viši asistent Sara Rakočević i asistent dr Dragan Spaić boravili su u petodnevnoj posjeti Medicinskom univerzitetu u Lublinu (Poljska). Tokom posjete predstavnici Medicinskog fakulteta, upoznali su se sa organizacijom i radom Fakulteta za zdravstvenu njegu, Centra za simulaciju i Kliničkog centra u Lublinu. Takođe, prisustvovali su i konferenciji „4D-digitalizacija u procesu učenja“ i imali priliku da prezentuju našu instituciju.


U razgovoru sa prorektorom za nastavu Univerziteta i dekanom Fakulteta za zdravstvenu njegu, dogovoren je nastavak i proširenje saradnje kroz razmjenu nastavnika i studenata i učestvovanje na zajedničkim projektima. U skladu sa ovim dogovorom predstavnici Fakulteta za zdravstvenu njegu iz Lublina doći će u uzvratnu posjetu već u maju mjesecu. Do kraja godine biće organizovana još jedna razmjena između nastavnika sa Medicinskog univerziteta u Lublinu i Medicinskog fakulteta Foča. Pored toga uspostavljena je i saradanja sa drugim univerzitetima pa je sa predstavnikom Univerziteta u Novom Mestu (Slovenija) dogovrena razmjena nastavnika i studenata za sljedeću akademsku godinu.