BIOSINT Erasmus+ projekat

Predstavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr
Irena Mladenović, doc. dr Nenad Marković i asistent Dragan Spaić prisustvovali
su početnom sastanku Erasmus+ projekta pod nazivom „Jačanje kapaciteta i digitalnih
kompetencija u biomedicinskom obrazovanju kroz internacionalizaciju kod kuće“,
skraćenog naziva BIOSINT. Sastanak je održan na Fakultetu medicinskih nauka
Univerziteta u Kragujevcu, a sastanku su prisustvovali sljedeći projektni partneri:


Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija – koordinator projekta
Katolički Univerzitet Luven, Gent, Belgija
Univerzitet medicine i farmacije „Victor Babes“, Temišvar, Rumunija
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
Univerzitet u Skadru „Luigj Gurakuqi“, Skadar, Albanija
Medicinski Univerzitet, Tirana, Albanija,


Univerzitet u Istočnom Sarajevu jedna je od visokoškolskih ustanova sa prostora
Zapadnog Balkana koja će aktivno učestvovati u svim radnim aktivnostima, a biće
lider radnog paketa 4.
Na sastanku su se predstavili projektni partneri, raspodjelile obaveze i
odgovornosti kako pravne tako i finansijske, imenovano je osoblje u projektni
konzorcijum i izvršni odbor, predstavljeni su detaljno radni paketi sa
aktivnostima i ishodi po radnim paketima, administrativne procedure, plan
menadžmenta rizika, kao i komunikacioni plan.


Naredni sastanak održaće se na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici nakon
realizacije aktivnosti radnog paketa 2.