Sekretar fakulteta

Sanja Aposlotov

sekretar Medicinskog fakulteta

 +387 58 210 420
E-mail : sekretar-mf@ues.rs.ba


Studentska služba

Vedrana Drakul

stručni saradnik za I, II i III  ciklus studija
+387 58 216 200
E-mail : vedrana.drakul@ues.rs.ba

Savka Čančar

stručni saradnik za I i II  ciklus studija
+387 58 216 200
E-mail : savka.cancar@ues.rs.ba

Nada Lečić

stručni saradnik za I i II  ciklus studija
+387 58 216 200
E-mail : nada.lecic@ues.rs.ba


Finansijska služba

Branka Kovač

stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove
E-mail : branka.kovac@ues.rs.ba

Radivojka Minić

stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove
+387 58 210 171
E-mail : radivojka.minic@ues.rs.ba


Biblioteka

Aleksandra Bokonjić

bibliotekar  +387 58 210 420
E-mail : aleksandra.bokonjic@ues.rs.ba

Ana Simović

bibliotekar  +387 58 210 420
E-mail : ana.simovic@ues.rs.ba

Aleksandar Petrović

bibliotekar  +387 58 210 420
E-mail : aleksandar.petrovic@ues.rs.ba