ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

1. новембра 2019. Medicinski Fakultet 0

В.асист. Драгана Павловић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ПОВЕЗАНОСТ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА ЗА ГЛУТАТИОН ТРАНСФЕРАЗЕ М1 И Т1 СА РИЗИКОМ ЗА НАСТАНАК ДИЈАБЕТЕСНЕ НЕФРОПАТИЈЕ”. Јавна […]

1 2