Studentska anketa

20. maja 2019. Medicinski Fakultet 0

Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu da će se anketa o studentskom vrednovanju kvaliteta studija za zimski i ljetnji semestar 2018/19. godine […]

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

18. maja 2019. Medicinski Fakultet 0

V.asist.dr Vladimir Čančar javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom Komparativna analiza transvaginalnog ultrazvučnog, histeroskopskog i histopatološkog nalaza endometrijuma kod postmenopauzalnih krvarenja. Javna odbrana doktorske […]