Упис студената на Универзитет у Источном Сарајеву у академској 2022/23. години

Универзитет у Источном Сарајеву органиизује упис студената у академској 2022/2023. години.

Важни датуми за први уписни рок:

  • објављивање конкурса 08.06.2022. године
  • пријем докумената почиње 20.06.2022. године, а завршава 26.06.2022. године
  • квалификациони испит одржаће се 27.06.2022. године
  • упис кандидата који стекну право на упис од 4. до 7. јула 2022. годинe

Важни датуми за други уписни рок:

  • објављивање конкурса 17.08.2022. године
  • пријем докумената од 29.08.2022. године до 02.09.2022. године
  • квалификациони испит одржаће се 05.09.2022. године
  • упис кандидата који стекну право на упис од 12. до 16. септембра 2022. године
    Влада Републике Српске донијела је Одлуку о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2022/23. години на јавним високошколским установама.

На Универзитету у Источном Сарајеву одобрен је упис за 1.693 студената првог циклуса студија. У оквиру категорије буџет одобрен је упис за 1.231 студента, 224 студента који сами финансирају своје школовање, 141 студент страни држављанин и 97 ванредних студената.

Када је ријеч о другом циклусу студија, на Универзитету у Источном Сарајеву у 2022/23. години одобрен је упис за 889 студента, од чега 433 студента чије се школовање финансира из буџета, 239 студената који сами финансирају своје школовање, 76 студената страних држављана и 141 студент на ванредном студију.

Текст конкурса за упис студената у прву годину студија на свим циклусима студија у академској 2022/23. години биће објављен у дневним новинама и на интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.