Стипендија “Јован П Антовић”у оквиру удружења Свети Јован из Шведске

Стипендија је намјењена финансирању краткотрајних боравака (до 2 мјесеца) постдоктораната (првенствено) или доктораната из области тромбозе и хемостазе на Универзитетима у Шведској.
Детаљни услови конкурса и вријеме пријављивања се налазе на интернет страници удружења:

https://www.sankt-johannes.se/index.php/sr/stipendije/2-uncategorised/65-j-p-antovic-stipendium

Крајњи рок за пријављивање за стипендије ѕа школску 2023/24 је 4. јул 2022.