Саопштење за јавност

Одлука о расписивању избора за Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву донесена је због грубог кршења Закона о студентском организовању Републике Српске и Статута Универзитета у Источном Сарајеву, од стране руководства овог студентског представничког тијела, и то по више основа, а што је установљено рјешењима републичких инспекцијских органа, која се односе на сљедеће утврђено чињенично стање:
  1. Престао је мандат за 13 чланова Студентског парламента, укључујући и предсједника и замјеника, који нису уписали годину као првоуписани редовни студенти, већ су у статусу поноваца и апсолвената, што није у складу са Законом о студентском организовању. Након тога, три члана од преосталих 5, поднијели су оставке на чланство у овом сазиву Студентског парламента, тако да ово тијело тренутно фактички не постоји и није у могућности да доноси било какве одлуке, с обзиром на то да није ни конституисано у складу са Законом о студентском организовању;
  2. Студентски парламент је незаконит зато што никад није уписан у Регистар студентских представничких тијела и других студентских организација. Према члану 36 став 2 Закона о студентском организовању, Студентски парламент није ни могао почети са радом прије него што је уписан у овај регистар;
  3. Састав Студентског парламента незаконит је зато што са појединих факултета има више, а са појединих факултета мање представника него што Закон о студентском  организовању допушта;
  4. Студентски парламент доносио је одлуке на основу Статута, који никад није добио потврду Сената, па је Републичка инспекција наложила његово доношење;
  5. Састав чланова Сената из реда студената у потпуности је нелегалан, чиме је угрожена законитост састава Сената и његовог функционисања;
  6. Члан Управног одбора испред студената нелегалан је, па је и законитост састава Управног одбора Универзитета, такође, угрожена.

Нелегални Студентски парламент доносио је одлуке којима је блокиран рад појединих факултета, смјењујући и повлачећи читав састав студената из наставно-научних вијећа, што је урађено на Пољопривредном факултету. Такође, одлуке о „смјенама“ студената из других наставно-научних вијећа и Сената Универзитета, од стране нелегалног Студентског парламента и његовог предсједника, доношене су на незаконит начин.

Студентски парламент није могао предложити ректору Универзитета расписивање избора из врло једноставног разлога – зато што Студентски парламент не постоји.

Избори нису расписани против Студентског парламента. Они су расписани да би коначно био изабран законит Студентски парламент и након тога стављено у законске оквире његово дјеловање, на основу слободне воље студената.

РУКОВОДСТВО УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ