РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА ОКТОБАРСКИ ДОДАТНИ ИСПИТНИ РОК У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Број: 01-10-7

Датум: 06.10.2023. године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА-СМЈЕР ЛОГОПЕДИЈА И СУРДОАУДИОЛОГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ  ДРУГОГ ЦИКЛУСА  СТУДИЈА ОКТОБАРСКИ ДОДАТНИ ИСПИТНИ  РОК   У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ИСПИТИ:Термин:
Системи комуникације Проф.др Надица Јовановић Симић       09.10.2023.године у 10:00  часова
Генетски аспекти говорних поремећаја Проф.др Надица Јовновић Симић       09.10.2023.године у 10:00  часова

                                                                                                                   ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                   Проф. др Ирена Младеновић