Расписана четири конкурса из области науке укупне вриједности 260.000 КМ

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је данас четири конкурса укупне вриједности 260.000 КМ.

Ради се о Конкурсу за суфинансирање научних публикација, Конкурсу за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње, затим за суфинансирање одржавања научних скупова и Конкурсу за суфинансирање 16 студената трећег циклуса академских студија при изради докторских дисертација у 2023. години.

За суфинансирање научних публикација који подразумијева подршу при изради научних монографија, зборника и научних часописа ове године је предвиђено 100.000 КМ.

Право пријаве на конкурс имају научноистраживачке организације и научна удружења који су уписани у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води при Министарству и овлашћени издавачи научних публикација, по одређеном, конкретном захтјеву за сваку научну публикацију појединачно.  Овај конкурс је отворен до 22.11.2023. године.

За суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње Министарство је ове године предвидјело 40.000 КМ, а подржаваће учешће научноистраживачких организација из Републике Српске у Оквирним програмима Европске уније за истраживање и развој. Овај конкурс је отворен до 20.11.2023. године.

Право пријаве на конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова имају научноистраживачке организације и научна удружења  уписани у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води при Министарству, а који у текућој години организују научни скуп. За ове намјене ове године је предвиђено 80.000 КМ, а рок за пријаве је 15.11.2023. године.

Министарство ће ове године подржати и 16 студената трећег циклуса академских студија при изради докторских дисертација и за то је буџетом предвиђено 40.000 КМ. Из природних, пољопривредних и хуманистичких биће подржана израда по двије дисертације, из инжењерства и технологије, медицинских и здравствених као и друштвених наука по три и једна докторска дисертација из области умјетности.

Овај конкурс је отворен до 22.11.2023. године.

Више информација о Конкурсу за суфинансирање научних публикација, Конкурсу за суфинансирање одржавања научних скупова и Конкурсу за суфинансирање 16 студената трећег циклуса академских студија при изради докторских дисертација на број телефона 051/338-726. На број телефона 051/338-717 више информација може се добити о Конкурсу за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње.