Ранг листa кандидата за упис наредне године првог циклуса студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Српске

Ранг листa кандидата за упис наредне године првог циклуса студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Српске.