Програм и књига сажетака “ПРВОГ СРПСКОГ КОНГРЕСА МОЛЕКУЛСКЕ МЕДИЦИНЕ”

ПРОГРАМ
16.06.2022. (четвртак)
13.00-16.00
СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА КОНГРЕСА
Медицински факултет Фоча
15:00-16:30
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
16:30-17:00
ОТВАРАЊЕ СКУПА
Радно председништво:
Дејан Бокоњић, Вељко Марић, Небојша Арсенијевић
17:00-19:00
ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА
Радно председништво:
Данијела Максимовић Иванић, Ружица Лукић
17:00-17:30
Миодраг Стојковић:
Људске индуковане плурипотентне матичне ћелије – алат за разумевање
утицаја загађења животне средине на људско здравље
17:30-18:00
Владислав Воларевић:
Терапијски потенцијал мезенхимских матичних ћелија у лечењу
инфламацијских болести јетре
18:00-18:30
Миодраг Чолић:
Имуномодулацијска својства наночестица злата
18:30-19:00
Никола Танић:
ДНК профилисање у истрживањима ракадијагностички и прогностички значај


17.06.2022. (петак)
Медицински факултет Фоча
09:00-10:30 СЕСИЈА 1
Радно председништво:
Владислав Воларевић, Биљана Шмит
09:00-09:15
Наста Танић:
Улога TP53 и PTEN тумор супресор гена у одговору
на различите модалитете терапије канцера дојке
09:15-09:30
Милица Недељковић:
Разлике у експресији карбонске анхидразе 9 и 12 у аденокарциному плућа и
карциному сквамозних ћелија плућа
09:30-09:45
Бојан Јоксимовић:
Простагландин-Е2 појачава супресивне функције мијелоидних
супресорских ћелија индукованих са GM-CSF/IL-6 in vitro
09:45-10:00
Александар Ацовић:
Лингва пликата: нови потенцијални знак улцерозног колитиса
10:00-10:15
Сара Ракочевић:
Валпроат испољава имуносупресивно дејство преко активације PPAR-γ у
култури хуманих мононуклеарних ћелија
10:15-10:30
Андриана М. Букоњић:
In silico и in vitro процена биолошке активности комплекса бакра(ii)
са s,o-тетрадентатним лигандима, дериватима тиосалицилне киселине
10:30-10:45
Душан Томовић:
Студије везивања сребро(i) комплекса са s-алкил дериватима
тиосалицилне киселине за ДНК и БСA
10:45-11:30 Пауза
9
11:30-12:45 СЕСИЈА 2
Радно председништво:
Сања Мијатовић, Никола Танић
11:30-11:45
Драгана Милорадовић:
Зависност модулације антитуморског имунског одговора од времена примене
мезенхимских матичних ћелија у мишјем карциному дојке
11:45-12:00
Драгица Павловић:
Утицај дуванског дима на хепатопротективна
својства мезенхимских матичних ћелија
12:00-12:15
Марија Дракул:
ситаглиптин, ДПП-4 инхибитор, индукује настанак толерогених
дендритских ћелија које испољавају ILT-4
12:15-12:30
Наталиа Соловјова:
Утицај централне лимфне дренаже на проценат и број ћелија имунског
истема у периферној крви и слезини и њихов фенотип
12:30-13:30
КОКТЕЛ (ШВЕДСКИ СТО)
13:30-16:15
ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА
Радно председништво:
Небојша Арсенијевић, Миодраг Чолић, Владислав Воларевић
13:30-14:00
Живка Ери:
Стратегија молекуларног тестирања у немикро-целуларном карциному
плућа- улога патолога
14:00-14:30
Зора Дајић Стевановић:
Биљне биоактивне компоненте у третману канцера: мит или нада?
14:30-15:00
Данијела Максимовић-Иванић:
Нова генерација деривата фулерола у репрограму меланома
10
15:00-15:30
Сања Мијатовић:
Алтруизам на ћелијском нивоу- семе прогресије тумора
и платформа за излечење
15:30-16:00
Иван Јовановић:
COVID-19: имунски одговор и тежина болести
16:00-16:15
Пауза
16:15-17:30
СЕСИЈА 3
Радно председништво:
Иван Јовановић, Александар Арсенијевић
16:15-16:30
Невена Гајовић:
Галектин-3 као важан прогностички маркер у COVID-19
16:30-16:45
Марина З. Јовановић:
Аносмија индукована COVID19. Улога интерлеукина-10
16:45-17:00
Ружица Лукић:
Хепатитис с и параметри инфламацијског одговора код пацијената са
терминалном бубрежном инсуфицијенцијом
17:00-17:15
Миодраг Јоцић:
Процена системских вредности цитокина код пацијената са колоректалним
карциномом са и без тромбозе
17:15-17:30
Душан Лалошевић:
Неутрализациони тест на беснило на култури ћелија модификован за
одређивање антитела на вирус короне (SARS-CoV-2)
17:30-17:45
ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОНГРЕСА

КЊИГА САЖЕТАКА