Практична настава студената у специјалним школама у Београду

За студенте 4. године Специјалне едукације и рехабилитације смjер-Развојни поремећаји реализована је практична настава у Београду у периоду од 29.05. до 31.05. у специјалним школама “Вељко Рамадановић”, “Радивој Поповић” и “Сава Јовановић Сирогојно”. Практичне активности спроведене су под надзором наставника и сарадника Медицинског факултета Фоча, студијског програма Специјална едукација и рехабилитације. Током наведеног периода студенти су имали прилику да своја теоријска знања надограде практичним искуствима, као и да се упознају са неким од најосновнијих стратегијских процеса рада који су засновани искључиво на научним доказима. У школи за слиjепе и слабовиде ученике студенти су видjели дидактичка средства која се користе у раду са овим ученицима, упознали се са начином процjене вида и визуелним тренингом, полигоном за мобилност и оријентацију, реализацијом вjежби у оквиру физичког васпитања, као и голбалом. У школи Сирогојно студенти су се упознали са најраспрострањенијим неуроразвојним поремећајима као што су интелектуална ометеност и аутизам. Такође, имали су прилику да присуствују методама спровођења реедукације психомоторике, релаксације, ране интервенције, корективне гимнастике, сензомоторике, фонемске ритмике са дjецом са сметњама у развоју. Велико хвала поменутим школама за гостопримство и несебично пружање подршке на путу стицања нових знања.