Позив за 2021. годину за размјене особља у оквиру Марија Склодовска Кири акција (МСЦА)

Позив за 2021. годину за размјене особља у оквиру Марија Склодовска Кири акција (МСЦА), који подразумијева развој интернационалне, интердисциплинарне и интерсекторске одрживе сарадње у области истраживања и иновација кроз мобилност, отворен је 7. октобра 2021. године и трајаће до 9. марта 2022. године. Укупан буџет за 2021. годину је 72,5 милиона еура.

Кроз ову акцију финансирају се краткорочне размјене научно-истраживачког и административно-техничког особља укљученог у активности које су усмјерене на истраживање и иновације.

Циљ овог позива је реализација одрживих пројеката сарадње између различитих организација из академског и неакадемског сектора (нарочито малих и средњих предузец́а) са сједиштем у Европи и шире.

Више детаља о самом позиву и условима пријављивања може се наћи на Порталу о могућностима финансирања и пријављивања на тендере, путем којег се и подноси пројектна пријава:

https://ec.europa.eu/ .