Оглас за прелазак на финансирање из буџета РС

Број:01-295

Датум: 29.11.2021. године

На основу члана 4. Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске број 01-С-18-1- XXXVI/15 од 22.01.2015. године, предсједник Комисије објављује

О Г Л А С

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује број слободних мјеста за за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске, како слиједи:

Медицина:                                                                            Здравствена њега:             

  1. година……………………6 мјеста;                           3.година………………………….2 мјеста;                
  1. година …………………..12 мјеста;                         4.година………………………….3 мјесто.
  2. година……………………13 мјеста;
  3. година……………………16 мјеста;                                              

Стоматологија:

                                                                                                  Специјална едукација и рехабилитација:

      3.   година……………………12 мјеста;                                

      4.   година……………………11 мјеста;                                 3. година………………………………..2 мјеста;

      5.   година…………………….14 мјеста;                                4.година…………………………………нема мјеста.

      6.   година…………………….14 мјеста.

Члан 2.

Студенти који су стекли услове за прелазак на финансирање студија на терет буџета Републике Српске могу поднијети захтјев у року од 7 дана од дана објаве овога огласа у Студентску службу Медицинског факултета.

                                                                                                                                Предсједник Комисије

                                                                                                                            Доц.др Ирена Младеновић         

Доставити:                               

  1. Огласна табла
  2. А/А