Одржан састанак са представницима здравствених установа у оквиру пројекта дуално високо образовање – DUALSCI

Дана 12.05.2021. године одржан је састанак руководства Медицинског факултета са представницима здравствених установа, болницом Србија из Источног Сарајева, болницом Зворник, болницом Требиње, Домом здравља Фоча, Домом здравља Гацко, Домом здравља Источно Сарајево и Универзитетском болницом Фоча. Састанку су присустовали директори наведених здравствених установа, помоћници директора, главне сестре и савјетници, укупно 12 представника.

На састанку је дискутовано о реализацији стручне праксе у здравственим установама за студенте свих година студија студијског програма Здравствене његе. Представници свих здравствених установа изразили су спремност да у својим здравственим установама понуде студентима практичну наставу коју је могуће реализовати у складу са каталогом практичних знања и вјештина студијског програма Здравствена њега.

Како би се ефикасније реализовао овај процес практичне наставе на састанку је договорено да горе наведене здравствене установе делегирају менторе који ће бити одговорни за пријем студената у њихове здравствене установе и који ће бити надлежни за праћење и развој студената током њиховог боравка у здравственој установи, као и за попуњавање дневника стручне праксе и оцјењивања савладаних исхода учења практичне наставе.

Планирано је да се едукација ментора здравствених установа одржи у мјесецу јуну 2021. године уз подршку наставног кадра Медицинског факултета и представника Привредне коморе Републике Српске, који имају искуства у вези са едукацијом ментора за средње дуално образовање.

На састанку су у име Медицинског факултета одржали презентације проф. др Дејан Бокоњић, мр Наталија Хаџивуковић и доц. др Ненад Марковић.