Oдржан састанак са представницима здравствених установа Републике Српске

Декан Медицинског факултета Фоча проф. др Милан Кулић  је организовао састанак са представницима здравствених установа Републике Српске на тему унапређења сарадње у научно-наставној дјелатности.

Постигнут је договор о процедурама спровођења студентске стручне праксе,  као и о процедурама испитивања задовољства свршеним студентима Медицинског факултета и спровођења специјалистичке наставе.

Представљени су резултати на пољу научно-истраживачког рада, објављивања публикација, као и на пољу међународне сарадање, организације научних и стручних скупова и факултетског часописа.

Представници здравствених установа су изразили задовољство организацијом састанка уз жељу да се ова традиција настави, јер сарадња може допринијети продуковању квалитених доктора медицине, стоматологије, здравствене његе и специјалне едукације и рехабилитације.