Обавјештење за студенте медицине, стоматологије, специјалне едукације и рехабилитације и здравствене његе

Проф. др Катарина Парезановић Илић долази 5.9.2022. Тада је планирано потписивање индекса свих студијских програма.

Овај долазак проф. др Катарине Парезановић Илић је и последњи планиран на Медицински факиултет Фоча.

Мирковић др Драгана

Ковачевић Маријана