ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ, СТОМАТОЛОГИЈЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

Колоквиј из предмета Хирургија и предмета Здравствена њега хируршког болесника са хирургијом  заказан је  04.02.2022.г.  у 15,00 х/110/111.  

Поновни Колоквиј из предмета Хирургија и предмета Здравствена њега хируршког болесника са хирургијом  заказан је 18.02.2022.г. у 15,00 х/110/111 .

                                                            КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈУ

                                                               Проф.др Ненад Лаловић