ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ БИОФИЗИКА

  

Испит из предмета Биофизика, код проф. др М.Ковачевића, помјера се за петак 16.06. по следећем распореду:
Стоматолози 16.06. у 10,00/318
Медицинари 16.06. Гр1 у 11,30/110
16.06. Гр2 у 13,00/110