Обавјештење о одбрани завршног рада

Број:01-20-630/2

Датум: 22.11.2023. године

На основу члана 67. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 8. Правилника о изради и одбрани завршног рада на Медициснком факултет у Фочи број 01-3-151 од 16.03.2023. године, декан издаје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани завршног рада

Студент Ковач Марија, јавно ће бранити завршни рад под називом „”Пародонтопатија и системске болести“, дана 27.11.2023. године., у 14:00 часова, у учионици /315/  Медицински факултет у Фочи.

Завршни рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Достављено:                                                                                                          Декан

1.Огласна табла                                                                                     Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site

3.А/А