Обавјештење

Број:01-10-73/2

Датум: 09.02.2024. године

На основу члана 69. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланa 50. став 11. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, а у вези са Извјештајем комисије о завршеном мастер раду, број: 01-18-129/2 од 01.02.2024. године, декан Медицинског факултета Фоча доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани мастер рада

Студент Тамара Милосаљевић, јавно ће бранити мастер рад под називом „Утицај ефикасности здравственог тима на задовољство пацијената пруженим услугама“, дана 22.02.2024.године, у 13:00 часова, у свечаној сали Медицинског факултета Фоча.

Мастер рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета Фоча.

Достављено:                                                                                                      Д Е К А Н

1.Огласна табла                                                                                       Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site

3.А/А