Обавјештење

Број:01-10-31/2
Датум: 24.11.2023. године

На основу члана 69. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланa 50. став 11. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, а у вези са Извјештајем комисије о завршеном мастер раду, број:01-18-44 од 17.10.2023.године, декан Медицинског факултета из Фоче доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
О одбрани мастер рада

Студент Миљковић Ивана, јавно ће бранити мастер рад под називом „ СТРЕС КОД ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У ТОКУ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19“, дана 30.11.2023.године, у 12:00 часова, у учионици 318 Медицинског факултета у Фочи.

Мастер рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Д Е К А Н
Проф.др Дејан Бокоњић