Најава симпозијума: Новине у дjечјој неурологији

Датум и вријеме одржавања:
Субота 25.03.2023. године са почетком у 11 сати
Мјесто одржавања:
Амфитеатар Медицинског факултета у Фочи, Универзитет у Источном
Сарајеву, Република Српска/Босна и Херцеговина
Котизација: бесплатна
Организациони одбор:
Медицински факултет у Фочи: декан – проф. др Дејан Бокоњић, виши асистент др
Горан Поповић
Удружење за дечју неурологију Србије: председник – проф. др Јасна Јанчић,
секретар – др сци. мед. Никола Иванчевић

Све детаљне информације и програм симпозијума имате овдје.