„Симпозијум дјечијих неуролога“ у организацији Медицинског факултета Фоча и
Удружења за дјечију неурологију Србије одржава се једном годишње.

„Студентски конгрес биомедицинских наука“, који организује Студентски савез
Медицинског факултет Фоча одржава се на годишњем нивоу и окупља студенте из
неколико држава региона и свијета.

„Симпозијум хирурга Србије и Републике Српске са међународним учешћем“ окупља
стручњаке из различитих области хирургије и одржава се једном годишње у
организацији Медицинског факултета Фоча, Универзитетске болнице Фоча и Секције
хирурга Српског лекарског друштва.

„Конгрес молекулске медицине“ је годишњи скуп у организацији Медицинског
факултета Фоча, Српског друштва за имунологију, молекулску онкологију и
регенеративну медицину и Академије наука и умјетности Републике Српске, Академије
медицинских наука Српског лекарског друштва, Центра за молекулску медицину и
истраживање матичних ћелија и Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу.

„Научно-стручни скуп сестринство“ у организацији Медицинског факултета Фоча и
Удружења дипломираних медицинара здравствене његе Републике Српске, окупља
стручњаке из области здравствене његе и обрађује актуелне теме, које покрива ова
област.

Симпозијум  „Биоетика у медицини и теологији” у организацији Медицинског
факултета Фоча и Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у
Фочи, који из љекарског и теолошког угла обрађује теме еутаназије, вјештачке
оплодње, пасторалне психологије, генетског инжењеринга и вјештачке интелигенције,