Наставне и испитне активности у седмици 17-21.01.2022. годинe

Према одлуци колегијума Медицинског факултета Фоча, наставне и испитне активности планиране у седмици 17-21.01.2022. године, као и испити у јануарско-фебруарском року одржаће се на сљедећи начин:
– предавања: онлајн путем програма за видео конференције према раније утврђеном распореду;
– вјежбе на претклиничким предметима: онлајн путем програма за видео конференције према распореду;
– вјежбе на клиничким предметима (осим вјежби у Универзитетској боници Фоча): по „класичном моделу“ у просторијама и наставној бази Факултета према распореду;
– вјежбе планиране у Универзитетској болници Фоча: у просторијама Факултета или онлајн путем програма за видео конференције (термине и начин одвијања наставе доставити организацији наставе до 13.01. у 10 часова).
Планиране предиспитне и испитне активности, консултације и настава на енглеском језику одржаће се без измјена, према раније утврђеном распореду.

За све активности на Факултету примјењиваће се Препоруке за одржавање наставе на високoшколским установама у РС у току пандемије  C0VID-19 Института за јавно здравство РС.

Декан
проф. др Дејан Бокоњић