Накнаде за упис бруцоша

Примјер попуњавања уплатница за будуће бруцоше.

Сљедећих шест (6) уплатница су заједничке за све студијске програме.

 

Уплатнице испод попуњавају будући бруцоши одговарајућих студијских програма.

*Напомена: Укупан број попуњених уплатница за упис бруцоша је седам (7) а за самофинансирање је осам (8). Ванредни студенти попуњавају другачију уплатницу за накнаду уписа коју ћемо накнадно објавити. Oстале евентуалне трошкове студенти плаћају када почне настава.