Накнаде за упис бруцоша академске 2023/2024. године

Примјер попуњавања уплатница за будуће бруцоше.

Сљедећих седам (7) уплатница су заједничке за све студијске програме.

Уплатнице испод попуњавају будући бруцоши одговарајућих студијских програма.

ЗА СТУДЕНТЕ НА САМОФИНАНСИРАЊУ

ШКОЛАРИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ЦРНЕ ГОРЕ