Medicinski fakultet uključen u provođenje inovacija u medicini zahvaljujući novom CEI projektu „Optimizacija i upotreba 3D tehnologije u medicini i zdravstvenoj zaštiti – učenje kroz iskustvo“

Univerzitet u Istočnom Sarajevu  učesnik je u još jednom projektu u okviru programa  Centralnoevropske inicijative (CEI). Riječ je o projektu pod nazivom „Optimization and usage of 3D technology in medicine and health care – learn on experience“ čiji je cilj da dodatno podstakne upoznavanje sa inovacijama iz oblasti 3D tehnologije i njihovu upotrebu u medicini i zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Partneri koji će biti uključeni u projektne aktivnosti pored Univerziteta u Istočnom  Sarajevu su: Univerzitet u Zenici, Kantonalna bolnica Zenica, Univerzitet u Paviji,  i Politehnički univerzitet u Torinu.

Aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru ovog projekta uključuju organizovanje radionica i posjete centrima za primjenu  3D tehnologije u medicini, te razvoj kratkih silabusa za dodatnu obuku studenata i medicinskog osoblja sa aspektima upotrebe 3D tehnologija u medicini i zdravstvenoj zaštiti. Očekivani rezultati su jačanje i unapređenje mreže za buduću saradnju u ovoj oblasti i moguće nove teme istraživanja, zajedno sa povećanjem mobilnosti u okviru Erasmus + mreža.

Projekat je zvanično počeo sa realizacijom 30. marta 2021. godine i trajaće narednih devet mjeseci.

Detaljnije informacije biće dostupne u narednom periodu na zvaničnom sajtu projekta.

Kliknite da preuzmete (Word / PDF).