Медицински факултет постао члан AMSE

Медицински факултет постао је члан европске асоцијације медицинских факултета – AMSE!
AMSE – The Association of Medical Schools in Europe
AMSE промовише и развија сарадњу између медицинских факултета у Европи, такође побољшава и осигурава квалитет њихових активности.
AMSE развија форум за европске медицинске факултете у сврху размјене искустава у областима образовања, истраживања и управљања.