ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ AЛЕКСАНДРE ДР ЖУЖА

Број:01-1283

Датум:30.06.2022. године

            На основу члана 12. Правилника о стицању научног степена доктора наука, Медицински факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

AЛЕКСАНДРА ДР ЖУЖА, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом” Систем за иригацију канала коријена зуба са негативним апикалним притиском: антибактеријски ефекат и утицај на постоперативни бол  “.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 15.07.2022. године са почетком у 13:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

                                                                                                                         Д Е К А Н

                                                                                                                            Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено:

1.Огласна табла

2.Радио Фоча

3.Web site

4.Библиотека

5.Досије кандидата

6.A/A