ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Број:01-1388

Датум: 10.07.2023.године

             На основу члана 44. Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања доктор наука Универзитета у Источном Сарајеву, Медицински Факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, обајвљује 

                                          ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 Милош др Васиљевић, јавно ће бранити докторску  дисертацију под називом ” Имуномодулацијска својства природних целулозних нанокристала”.

Јавна одбрана докторске дисертације одржаће се 30.08.2023.године са почетком у 12׃00, у свечаној сали Медицинског факултет у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08׃00 до 19׃00 часова.

                                                                                                                                                  ДЕКАН

                                                                                                                                   Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено ׃

1.Огласна табла

2.Радио Фоча

3.Web site

4.Библиотека

5.Досије кандидата

6. А/а.