ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРКСЕ ДИСЕРТАЦИЈА ПИЛАВ ДР АЛЕНА

Број:01-1592

Датум:12.09.2022. године

            На основу члана 12. Правилника о стицању научног степена доктора наука, Медицински факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ПИЛАВ ДР АЛЕН, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом” Корелација појаве метастаза у интраторакалним лимфним чворовима са степеном интратуморске експресије  CD34 и CD105 код немикростаничног карцинома плућа“.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 28.09.2022. године са почетком у 9:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

                                                                                                                         Д Е К А Н

                                                                                                                            Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено:

1.Огласна табла

2.Радио Фоча

3.Web site

4.Библиотека

5.Досије кандидата

6.A/A