Едукација Секције за научно-истраживачки рад студената

На Медицинском факултету Фоча у сриједу, 17.1.2024. одржана је едукација
у организацији Секције за научно-истраживачки рад студената. Студенти су
имали прилике да се упознају са основама писања апстракта/оригиналног
научног рада, начином презентовања рада, те претраживањем библиографских
база података. Едукација је организована са циљем да се потпомогне рад
студената у научно-истраживачкој сфери и на једноставан начин им прикаже
све кораке припреме за научни скуп. У организацији едукације учествовали
су продекан за наставу, проф. др Ирена Младеновић, виши асист. др Драган
Спаић и предсjедница Секције за научно-истраживачки рад студената,
Николина Станишић. Студентима желимо много среће у будућем
научно-истраживачком раду!