Доступан је нови ИНФОРМАТОР са тест питањима за полагање пријемног испита академскае 2022/23.

Доступан је нови ИНФОРМАТОР са тест питањима за полагање пријемног испита за упис на I циклус студија и интегрисане академске студије – академска 2022/23. год. Информатор се може преузети у студентској служби факултета.
Инфo тел: 058 210 420