Докторске студије

Ранг листа кандидата за упис на трећи циклус студија, Студијски програм Биомедицинске науке, академска 2020/21. година

Ранг листа кандидата за упис на трећи циклус студија, Студијски програм Биомедицинске науке, академска 2020/21. година

Докторске студије

Коначан списак студената докторских студија уписаних у академској 2019/2020. години

СПИСАК СТУДЕНАТА УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ  ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ФОЧИ-БИОМЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, У АКДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ПО СМЈЕРОВИМА И БРОЈЕВИМА ИНДЕКСА. ЉИЉАНА КОЗИЋ- молекуларна медицина 38/19 МАРИЈА СТАНИШИЋ КАЈЕВИЋ – молекуларна медицина 43/19 […]