Часопис Биомедицинска истраживања – модел online first

Часопис ‘’Биомедицинска истраживања’’ почео је са праксом објављивања рукописа по
моделу online first (прво онлајн). Увођењем концепта online first избјегава се вријеме
чекања и рукописи ће бити доступни на веб-страници нашег часописа прије него им се
додијеле годиште, број и пагинација. Oвако, већ објављени радови у електронском облику
ће бити сложени у бројеве и као такви штампани као и до сада, два пута годишње, у јуну и
децембру. Предност је у томе што су детаљи у вези са цитирањем одмах доступни од
тренутка када је чланак постављен на сајт. Појавом прво електронског облика рада на
интернету (online first) његово објављивање се сматра потпуно завршеним и као такво без
икаквих даљих промјена може се користити за цитирање или друге сврхе.