Активности у оквиру ЕРАЗМУС+ пројекта

У оквиру пројектних активности спровешће се едукације и тренинзи у којима ће учествовати око 40 наставника са 9 високообразовних институција чланица ЕРАЗМУС+ позива. Први дан едукације, заказан за 14. јун 2023 године, биће реализован у просторијама Ректората Универзитета у Београду, док ће се тренинзи реализовати 15-17. јуна у компјутерској учионици Института за медицинску статистику и информатику Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Основни циљ ПроБЛеМС пројекта је да се уз подршку институција високог образовања са подручја Европске Уније у развоју и примени новог модела учења унапреди образовање лекара у институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана у складу са друштвеним потребама. Специфични циљеви су: (1) Имплементацијом новог модела учења оспособити студенте да користе концептуално, процедурално и метакогнитивнo знањe у решавању реалних проблема и (2) Развијање капацитета високошколских установа Западног Балкана за даље унапређење комбинованог учења кроз сарадњу са универзитетима Европске Уније и међусобну сарадњу.