Вијести

Министар науке и технологије Републике Српске др Ален Шеранић посјетио Медицински факултет у Фочи

На Медицинском факулттеу у Фочи данас је одржан састанак министра науке и технологије Републике Српске др Алена Шеранића,  декана проф. др Милана Кулића и проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Дејана Бокоњића.  […]

Обавјештења

Зелена љетна школа у склопу пројекта EcoInn Danube

Словачки центар за научна и техничка питања позива на Зелену љетну школу која се одржава у Братислави (Словачка), од  25-29. јуна 2018. године. Школа је организована у склопу пројекта EcoInn Danube, а рок за пријаве […]

Обавјештења

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ БОРАВКА И ПУТОВАЊА У ОКВИРУ САРАДЊЕ ИСТРАЖИВАЧА …

Обавјештавамо Вас да је Министарство цивилних послова објавило конкурс за суфинансирање боравка и путовања у оквиру сарадње истраживача кои раде на реализацији заједничких научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине […]

Обавјештења

Стипендије за мастер и докторске студије из сестринства

Фoндaциja ФAMИ у oквиру прojeктa “Jaчaњe сeстринствa у БиХ” (ProSes) и кoмпoнeнтe 3, кoja je усмjeрeнa нa фoрмaлнo jaвнo oбрaзoвaњe мeдицинских сeстaрa/тeхничaрa – дoдjeљуje стипeндиje зa пoдршку aкaдeмскoм oбрaзoвaњу мeдицинских сeстaрa/тeхничaрa зa мaстeр и дoктoрскe […]