SARADNJA MEDICINSKIH FAKULTETA IZ SRPSKE SA UNIVERZITETIMA IZ JAPANA

Dekani medicinskih fakulteta dva javna univerziteta iz Srpske, Univerziteta u
Banjoj Luci (UNIBL) i Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS), prof. Ranko Škrbić i
prof. Dejan Bokonjić boravili su u višednevnoj posjeti Japanu u periodu 13- 17.
februar 2023. godine.


Tom prilikom, u pratnji ambasadora BiH u Japanu Siniše Berjana, posjetili su četiri
prestižna nacionalna japanska univerziteta u višemilionskim prefekturama Gunma,
Nagano, Aomori i Akita, kao i Ministarstvo inostranih poslova Japana.
Sve posjete su organizovane posredstvom Ambasade BiH u Japanu.


Tokom posjete univerzitetima, dekane Škrbića i Bokonjića, i ambasadora Berjana,
dočekali su rektori, prorektori i dekani sa saradnicima pomenutih japanskih
univerziteta. Ovom prilikom potpisani su i sporazumi o saradnji sa Hirosaki
(Aomori prefektura) i Akita univerzitetom a dogovoreni su i usaglašeni tekstovi
sporazuma o saradnji sa Gunma Univerzitetom čije konačno potpisivanje se očekuje do
kraja marta tekuće godine, nakon sprovođenja administrativnih procedura sa obje
strane. Međuuniverzitetski sporazum sa Šinšu univerzitetom (Nagano prefektura) je
ranije potpisan sa oba univerziteta iz Srpske.


Potpisani sporazumi obuhvataju različite oblike saradnje sa fakultetima četiri
japanska univerziteta, između ostalog, razmjenu studenata i akademskog osoblja,
zajedničke naučno-istraživačke projektne aplikacije u okviru programa Evropske
komisije, saradnju na izradi doktorskih teza, organizaciju naučno-stručnih
konferencija, i drugo. Prvi japanski studenti u Srpskoj se očekuju u narednim
mjesecima. Sporazumi su potpisani na period od pet godina.


Prilikom posjete laboratorijama japanskih fakulteta i univerzitetskim bolnicama,
dekani su imali priliku da razmjene mišljenja sa velikim brojem stručnjaka iz
prakse i da se upoznaju sa načinom rada i organizacijom, kao i najsavremenijom
opremom i inovacijama u oblasti medicine. Posebno treba istaći posjetu
simulacionim centrima za medicinsku edukaciju čija će iskustva biti dragocjena u
uspostavljanju sličnih Centara na medicinskim fakultetima Srpske.


Uzvratna posjeta predstavnika japanskih univerziteta očekuje se u drugoj polovini
tekuće godine. Ova posjeta ima veliki značaj za internacionalizaciju dva javna
univerziteta iz Srpske i povećanje kvaliteta edukacije studenata i istraživanja.


Dekani Škrbić i Bokonjić u pratnji ambasadora Berjana imali su priliku posjetiti i
Ministarstvo inostranih poslova Japana i razgovarati i sa ambasadorom Japana za
Zapadni Balkan, NJ.E. Kimitake Nakamurom /Kimitake Nakamura/ sa kojim su razmjenili
mišljenja o mogućnostima unapređenja odnosa dvije zemlje, sa fokusom na oblast
obrazovanja.