Promocija diplomaca, mastera i magistara Medicinskog fakulteta

U sali Gradskog pozorišta u Foči danas je održana svečana promocija diplomaca, magistara i mastera Medicinskog fakulteta.

Nakon svečanog čina polaganja Hipokratove zakletve, doplome je dobilo 35 doktora medicine, 21 doktor stomatologije, 18 diplomiranih medicinara zdravstvene njege, 14 profesora specijalne edukacije i rehabilitacije, jedan magistar medicinskih nauka, dva magistra i jedan master zdravstvene njege i jedan magistar i dva mastera specijalne edukacije i rehabilitacije.

Studenti generacije po odsjecima su Vanja Pljevaljčić /9,42/ na medicini,  Aleksandra Savić /9,41/ na stomatologiji, Sanja Lučić /8,33/ na odsjeku zdravstvene njege i Rade Reljić /9,60/ na specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji.

Više na sajtu Radio Foče