Prodekani


Prof. dr Nedeljka Ivković
prodekan za nastavu

uis-medicinski-doc-dr-nedeljka-ivkovic
E-mail: nedeljka.ivkovic@ues.rs.ba

Osnovne studije
završila na Stomatološkom fakultetu Beograd, Univerziteta u Beogradu, 1997. godina

Poslediplomske studije
završila na Stomatološkom fakultetu Beograd, 2004. godine

Naziv magistarskog rada:
Kraniomandibularne disfunkcije kod pacijenata na antidepresivnoj terapiji.
Uža naučna/umjetnička oblast: Stomatološka protetika

Doktorska disertacija:
odbranjena na Stomatološkom fakultetu Beograd, Univerziteta u Beogradu, 07.07.2009.godine.

Naziv disertacije:
Odnos hroničnog bola u temporomandibularnim disfunkcijama i nivou estrogena kod žena sa različitim estrogenskim statusom
Uža naučna/umjetnička oblast:Stomatološka protetika

Asistent od 1998-2004. godine;

Viši asistent od 2004 do 2009 godine;

Docent od 2009.- 2015. godine, na predmetima Stomatološke protetike Medicinskog fakulteta u Foči.

Vanredni profesor od 2015. godine, uža naučna oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina, oblast obrazovanja Stomatološka protetika.

Prodekan za nastavu od 11.07.2012. godine na Medicinskom fakultetu u Foči


Prof.dr Biljana Mijović
prodekan za nauku i istraživanje


E-mail: biljana.mijovic@ues.rs.ba

Osnovne studije
završila na Medicinskom fakultetu Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, 1986. godine

Poslediplomske studije
završila na Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2003. godine

Naziv magistarskog rada:
Faktori rizika za nastanak bolničkih infekcija u intenzivnoj njezi  Uža naučna/umjetnička oblast: Epidemiologija

Doktorska disertacija:
odbranjena na Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu  2007. godine

Naziv disertacije:

Ispitivanje faktora raizika za nastanak bolničkih urinarnih infekcija  Uža naučna/umjetnička oblast: Epidemiologija

Asistent od 2000-2004. godine

Viši asistent od 2004 do 2008 godine

Docent od 2008-2013. godine

Vanredni profesor od 2013. godine na predmetima Epidemiologija, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Intrahospitalne infekcije  i Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom Medicinskog fakulteta u Foči.

Prodekan za nauku i istraživanje od 16.11.2017. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.