Kolegijum dekana


Članovi kolegijuma:

DEKAN
Prof. dr Milan Kulić

PRODEKAN ZA NASTAVU
Prof. dr Nedeljka Ivković

PRODEKAN ZA NAUKU I ISTRAŽIVANJE
Prof. dr Biljana Mijović

ČLAN SENATA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU
Prof. dr Veljko Marić

SEKRETAR MEDICINSKOG FAKULTETA
Igor Tešović, dipl. pravnik

PREDSJEDNIK SSMF FOČA
Rajko Pavlović