Kolegijum dekana


Članovi kolegijuma:

DEKAN
Prof. dr Dejan Bokonjić

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc. dr Irena Mladenović

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST I PREDUZETNIŠTVO
Doc.dr Srđan Mašić

ČLAN SENATA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU
Prof. dr Biljana Mijović

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Nedeljka Ivković

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Sanja Marić

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Nikola Stojanović

POMOĆNIK DEKANA
Doc. dr Nenad Lalović

POMOĆNIK DEKANA
Doc. dr Vekoslav Mitrović

SEKRETAR MEDICINSKOG FAKULTETA
Sanja Apostolov, dipl. pravnik

PREDSTAVNIK STUDENATA
Arsen Pavlović