Članovi kolegijuma:

DEKAN
Prof. dr Dejan Bokonjić

PRODEKAN ZA NASTAVU
Prof. dr Irena Mladenović

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST I PREDUZETNIŠTVO
Doc.dr Srđan Mašić

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Biljana Mijović

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Nedeljka Ivković

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Sanja Marić

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Nikola Stojanović

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Nenad Lalović

POMOĆNIK DEKANA
Prof. dr Vekoslav Mitrović

SEKRETAR MEDICINSKOG FAKULTETA
Maja Ćorić, dipl. pravnik

PREDSTAVNIK STUDENATA
Nemanja Mitrović