Kolegijum dekana


Članovi kolegijuma:

DEKAN
Prof. dr Dejan Bokonjić

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc. dr Irena Mladenović

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST I PREDUZETNIŠTVO
Doc.dr Srđan Mašić

ČLAN SENATA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU
Prof. dr Biljana Mijović

SEKRETAR MEDICINSKOG FAKULTETA
Sanja Apostolov, dipl. pravnik

PREDSTAVNIK STUDENATA
Arsen Pavlović