Декан

Проф. др Милан Кулић, Декан Медицинског факултета 

uis-medicinski-fakultet-dekan-prof-dr-milan-kulic


Е-mаil : dekan-mf@ues.rs.ba

Основне студије завршио на Универзитету у Сарајеву:

Природно-математички факултет Одсјек: Биологија Сарајево, 1989. године

Последипломске студије:

Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд, 1999. године

Нaзив магистарског рада:

Испитивање цитотоксичног и генотоксичног деловања levamizola in vivo Ужа научна област: Генетика

Докторат:

Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
Бања Лука, 2006. године

Назив докторске тезе:

Испитивање генотоксичног потенцијала dicikloheksilamina in vivo и in vitro Ужа научна област: Генетика

Асистент на предмету Биологија са хуманом генетиком 1997-1999. гoдине

Виши асистент на предмету Биологија са хуманoм генетиком 1999-2006. године

Доцент на предмету Хумана генетика 2006-2011. године, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи

Ванредни професор уже научне области Хумана генетика од 2011. године, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи

Редовни професор уже научне области Хумана генетика од 2017. године, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи