Oglas za prelazak u status studenta čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpsk


Na osnovu člana 4. Pravila o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak u status studenta čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske broj 01-S-18-1- XXXVI/15 od 22.01.2015. godine, predsjednik Komisije objavljuje

                                                                              O G L A S

                                                                                Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje broj slobodnih mjesta za za prelazak u status studenta čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske, kako slijedi:

 

Medicina:                                                                           Zdravstvena njega:

  1. godina……………………..7 mjesta;                               2 godina………………….3;
  2. godina……………………..8 mjesta;                               3 godina………………….1;
  3.  godina…………………..13 mjesta;                               4 godina………………….3.
  4. godina …………………..18 mjesta;
  5. godina……………………29 mjesta.

Stomatologija:                                                                     Defektologija:

  1.  godina……………………..3 mjesta;                                2 godina………………….1;
  2.  godina……………………13 mjesta;                                3 godina………………….5;
  3. godina…………………….14 mjesta;                                 4 godina…………………4 .
  4. godina……………………..8 mjesta.

 

                                                                                Član 2.

Studenti koji su stekli uslove za prelazak na finansiranje studija na teret budžeta Republike Srpske mogu podnijeti zahtjev u roku od 7 dana od dana objave ovoga oglasa u Studentsku službu Medicinskog fakulteta.